Reklamacija

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA

Član 1.

        Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nesaobraznosti robe putem sajta www.serotonin.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2.

        Potrošač, u smislu ovog pravilnika jeste svaki građanin koji putem Interneta na sajtu www.serotonin.rs izvrši kupovinu ili u samoj prodavnici.

Član 3.

        Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od 14 dana od dana kupovine.

Član 4.

        Zahtev za reklamaciju može se dostaviti poštom na adresu SEROTONIN d.o.o., Krušedolska 13/1, 11000 Beograd, sa naznakom: Za službu reklamacija, ili se dostaviti lično u našu prodavnicu.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:

  1. Reklamirani artikal dostavi zajedno sa dokazom o kupovini – računom.
  2. Dostavi popunjen reklamacioni list, koji je moguće preuzeti na sledećem linku – REKLAMACIONI LIST
  3. U reklamacionom listu potrebno je navesti detaljno objašnjenje i razlog za reklamiranje robe i željeni način rešavanja.

Član 5.

        Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija uz konsultaciju sa samim proizvođačem. Kako SEROTONIN d.o.o. nije proizvođač već distributer, svaki vid reklamacije mora biti odobren od strane proizvođača. Odgovor na izjavljenu reklamaciju Potrošaču će biti poslat u najkraćem mogućem roku, koji ne može biti duži od 30 dana. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana od dana odgovora, odnosno 30 dana za svu tehničku robu.

Član 6.

        U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane proizvođača ili trgovca, Potrošač ima pravo po sopstvenom izboru na:

  1. Zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov, ispravan proizvod ili otklanjanje nedostataka na proizvodu ukoliko je to moguće
  2. Vraćanja uplaćenog iznosa prema priloženom računu, u slučaju kada otklanjanje nesaobraznosti nije moguće. Povrat novca Potrošaču izvršiće se elektronskim putem na tekući račun Potrošača u roku ne dužem od 15 dana od dana  odobrene reklamacije.

Član 7.

        Prihvatanjem uslova kupovine pri poručivanju robe preko ovog web portala, kupac je potvrdio da je jasno i nedvosmisleno informisan (kako pravilnikom tako i ovim putem) da sva roba koja zakonski podleže sanitarnom pregledu NE MOŽE biti vraćena zbog nesaobraznosti ukoliko je korišćena, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, član 36, stav 5. Robu je moguće vratiti jedino u slučaju tehničke neispravnosti.

Član 8.

Ovaj pravilnik važi kako za kupovinu preko našeg sajta, tako i za kupovinu u prodavnici gde je kupac, na lični zahtev, usmeno obavešten o detaljima reklamacije i povraćaja artikala, te iste prihvatio samom kupovinom.

Član 9.

          Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01.01.2015.

 

Zapratite nas na mrežama:

PROČITAJTE JOŠ:

[]
×
Da li želite da Vas obaveštavamo o novim ponudama, akcijama i pogodnostima? (nećemo smarati)

Ne hvala. Ne želim da ostavim svoj e-mail *Ovom prijavom, prihvatate da primate mailove od nas. vezane za dodatne akcije i promocije kao i kupon kodove za popust. Uvek se možete odjaviti.